O Nas

Kilka słów o Naszej Placówce

Dyrektor przedszkola mgr Jolanta Skolimowska

Przyjmowanie interesantów w poniedziałki i środy od godz. 10.00 do godz. 12.00
W pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy przedszkola. 
Intendent Ewa Sojat

Przedszkole czynne jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do godziny 16.30

 

Opis przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje od 10 grudnia 1984 r. Pierwotnie nosiło nazwę Państwowe Przedszkole nr 6 w Węgrowie. Uchwałą nr XXX/214/93 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 maja 1993 r. Zmieniono nazwę na Przedszkole nr 3 w Węgrowie i ustalono następującą jego organizację:

- Siedziba Przedszkola Węgrów, ul. Wieniawskiego 1

- Liczba oddziałów 3.

Budynek Przedszkola Nr 3im. Marii Konopnickiej w Węgrowie  usytuowany jest  na uboczu miasta, z dala od zakładów przemysłowych. Otoczony jest dorodnymi świerkami i modrzewiami, które stanowią naturalną barierę od hałasu ulicznego i kurzu. W jego pobliżu znajduje się lasek. Odbywamy tam  spacery i wycieczki. Oglądamy roślinność też  w pobliskich  ogródkach działkowych.

Nasze przedszkole posiada  duży teren zieleni. Zaaranżowana  jest część edukacyjna i rekreacyjna. W części  dydaktycznej urządzona jest  leśna ścieżka pod nazwą „Nadleśnictwo Przedszkolowo- leśna polana edukacyjna“. Jest też miejsce do ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej. Są to drewniane skrzynie wypełnione  materiałem przyrodniczym: różnej frakcji żwir, mech , szyszki, kora, piasek , kasztany i żołędzie.  Uzupełnieniem tej ścieżki jest komplet tablic ilustrujących  „ Ptaki naszego regionu“ .Obydwie teścieżki powstały w ramach projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Są to bez wątpienia ciekawe i wartościowe pod względem dydaktycznym miejsca na świeżym powietrzu.

Część rekreacyjna jest bogato wyposażona w atrakcyjny  sprzęt  do zabaw  ruchowych. Posadowiony jest na bezpiecznym podłożu z granulatu gumowego.  Spełniają one  normy bezpieczeństwa i posiadają atesty. Jest też zadaszona piaskownica , z kompletem zabawek i foremek. Nasze przedszkole aspiruje do miana placówki ekologicznej, pracujemy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Już przy wejściu na posesję witają nas róznorodne gatunki drzew.. Mamy również ,,Grządkę pod dębem.‘‘ na której niepodzienie króluje Dab przedszkolak. Każda  grupa ma przydzieloną  część, na której  uprawia warzywa i kwiaty. Poznając przy tym cykl  wegetacji poszczególnych roślin. Sadzonki kwiatów hodujemy w kącikach  przyrody w salach. 

Wiosną wysadzamy je do ogródka   i na skalniaki  znajdujące się przed wejściem do przedszkola. Również na placu przedszkolnym znajduje się ,,Zielona  altanka,‘‘w której  prowadzimy zajęcia  z dziećmi na świeżym powietrzu a także skrywamy się przed upalnym słońcem i lekkim letnim deszczem. Jest to również miejsce swobodnych zabaw dzieci.

Zieleń jest mocną stroną naszego przedszkola.  Systematycznie wzbogacamy jej szate. o  nowe nasadzenia. Każde drzewo posiada tabliczkę gatunkową. Przed wejściem do budynku urządzono grządkę kwiatową  dedykowaną Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II. Na tej rabatce kwiaty mogą być  ładne albo bardzo ładne. Inne być nie mogą. Panie w asyście dzieci dbają o  to.

Placówka z powodzeniem od wielu lat uczestniczy w konkursie na „Najładniejsze ogrody
 i balkony“ organizowany przez Komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury“  Rady Miejskiej Węgrowa.   

Przedszkole jest placówką trzyoddzialową. Na parterze znajduje się szatnia oraz sala najmłodszej grupy 3- i 4 – latków. Na piętrze znajdują się  dwie sale: pięciolatków i sześćiolatków.  Sale są duże , widne i przestronne., Przedszkole jest doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy na potrzeby zajęć oraz w ciekawe pomoce dydaktyczne. Jest mnóstwo atrakcyjnych zabawek. Klocki i gry stoliczkowe, układanki dostosowane do wieku,  rozwijają intelektualnie dzieci. Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę przedszkolaka. Od lat prowadzony jest konkurs czytelniczy.

W każdym półroczu przyznawane są nagrody najlepszym czytelnikom z   grup.  Tradycją stało się wręczanie nagród przez znaczące osoby w naszym mieście. Atrakcją naszego przedszkola jest  również suchy basen z piłeczkami. Jest w nim około 6000 piłeczek. Spełnia on rolę terapeutyczną i rekreacyjną.

Posiadamy również bogato i nowocześnie wyposażone zaplecze kuchenne. Codziennie przygotowywane są domowe posiłki.  Procedury przygotowywania ich  są zgodne z wymaganiami HACCAP.

Starania nasze znalazły uznanie w oczach kapituł i uzyskaliśmy Certyfikat:

Wizja przedszkola

Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Zamierzamy osiągnąć to przez:

 • stosowanie aktywnych metod nauczania
 • opracowywanie i wdrażanie programów autorskich
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • respektowanie zasad bezpieczeństwa
 • systematyczne doposażenie i unowocześnianie bazy lokalowej
 • promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole przyjazne dziecku. Opieka, wychowanie i nauczanie to integralna całość, której podmiotem jest dziecko. Ważną rolę w tych procesach odgrywają rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna, w której dziecko wzrasta. Misja naszego przedszkola przejawia się w:

 • wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka
 • nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy przez dziecko
 • wspomaganiu rodziny w procesie wychowania
 • zaangażowaniu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w działalność placówki
 • wyrabianiu u dzieci poczucia wlanej wartości
 • doskonaleniu i poszukiwaniu nowych metod pracy przez nauczycieli

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 3 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W WĘGROWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zamierzenia do pracy opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018

Cudze chwalicie  swego nie znacie-  Węgrów i okolice

Przedszkolak ekologiem.

1. Cudze chwalicie  swego nie znacie-  Węgrów i okolice

Sposoby realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi
I. Doskonalenie nauczycieli

Zapoznanie z literaturą dotyczącą tematu

Tradycje ludowe” wyd. MULTICO Oficyna Wydawnicza

„ Węgrów moje miasto a w nim…”                  J. Mielniczek,

Węgrów … daj się oczarować

Bulera M., Zuchelkowska K.: Ukochany kraj, umiłowany kraj. Wychowanie patriotyczne     w przedszkolu. Bydgoszcz 1996

2.  Literatura dla dzieci:

 • M.Jarocka „Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą”
 • H. Januszewska „Pyza na polskich dróżkach”
 • Baśnie i legendy

II. Zadania dla nauczycieli:

Urządzenie w salach kącików regionalnych, patriotycznych zgodnie                 z realizowaną tematyką.

Zorganizowanie wycieczki  na Sowią Górę-  punkt widokowy doliny Liwca                      w ramach obchodów Dnia Turystyki.

Poznanie historii powstania Węgrowa

- zorganizowanie spotkania                                    z historykiem  panem Romanem Postkiem.

Zorganizowanie spotkania z twórczynią ludową -panią Małgorzatą Pepłowską.

Węgrów- moja mała ojczyzna-  przygotowanie i przyprowadzenie   wycieczki     w towarzystwie przewodnika.

Udział w X Festiwalu Pieśni Patriotycznej

„ Śpiewam Tobie Ojczyzno” zorganizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową  im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie.

Przybliżanie tradycji związanych                       z obchodami  świąt:

Święta Bożego Narodzenia,

Święto Powitania Wiosny,

Święta Wielkanocne,

Święta Majowe.

Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi:  godłem, flagą hymnem

-akupienie do sal przedszkolnych mini flag z podstawką

Zapoznanie dzieci z miejscami upamiętniającymi ważne wydarzenia                z historii miasta.

 

Zorganizowanie  wycieczki na miejscowy cmentarz.

Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Zbrojowni w Liwie.

Zgodnie                    z realizowaną tematyką

IX 2017

IX, X 2017

XI 2017

X 2017

XI 2017

XII 2017

III 2018

III 2018

1-3 V 2018

V 2018

Przełom III           i V  2018

XI 2017

V/ VI

Wszystkie nauczycielki

B. Bardadyn

W. Marchelewicz

Z. Zygmunt

W. Marchelewicz

B. Bardadyn

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

Nauczycielki starszych grup

Nauczycielki starszych grup

A. Sadowska

III. Praca z wychowankiem

Wzbogacanie wiedzy o Węgrowie                       i okolicach z wykorzystaniem  wystawek zorganizowanych w salach.

Podziwianie uroków  doliny rzeki Liwiec.

Poznanie legend dotyczących Węgrowa.

Poznanie  twórczości pani Małgorzaty Pepłowskiej - ambasadora lokalnych twórców ludowych.

Poznawanie historii swojego miasta poprzez udział w wycieczce                                   z przewodnikiem

Nauka wybranej pieśni patriotycznej  oraz prezentacja umiejętności wokalnych dzieci na X Festiwalu Pieśni Patriotycznej

„ Śpiewam Tobie Ojczyzno” zorganizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową  im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie

Poznawanie i kultywowanie  tradycji  lokalnych związanych z obchodami  świąt:

Święta Bożego Narodzenia,

Święto Powitania Wiosny,

Święta Wielkanocne,

Święta Majowe.

Poznanie,  utrwalenie symboli narodowych

- godło, flaga ( imieniny flagi), hymn                        ( słuchanie hymnu).

Poznanie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia  dla naszego miasta

-wyrażenie hołdu tym, którzy polegli                    w obronie ojczyzny.

Zapalenie zniczy na grobach osób zasłużonych dla miasta podczas wycieczki na cmentarz.

Zwiedzanie zamku w Liwie:

- poznanie „Legendy o Żółtej Damie”.

Zgodnie z realizowaną tematyką

IX 2017

IX/X 2017

XI 2017

X 2017

XI 2017

XII 2017

III 2018

III 2018

V 2018

V 2018

III, IV, V 2018

X/ XI 2018

V, VI 2018

Wszystkie nauczycielki

B. Bardadyn

W. Marchelewicz

Z. Zygmunt

W. Marchelewicz

B. Bardadyn

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

Nauczycielki starszych grup

Nauczycielki starszych grup

A. Sadowska

2. Przedszkolak ekologiem

Sposoby realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi
I. Doskonalenie nauczycieli:

Korzystanie  ze stron internetowych  zawierających zdjęcia , filmy  starorzecza Liwca (Strona internetowa Starorzecze doliny Liwca).

Korzystanie ze strony www.wegrowliwiec.pl.

Cały rok, wg potrzeb

Cały rok, wg potrzeb

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

II. Zadania dla nauczycieli

Starorzecze Liwca -wykonanie  zestawu pomocy do zajęć  wychowawczo- dydaktycznych.

Organizowanie  wycieczek w starorzecze

rzeki Liwiec.

„Nie ma śmieci są surowce” – przygotowanie dzieci do udziału w akcji „Sprzątanie Świata”.

Gra edukacyjna „ Grzybobranie”-

wykorzystanie elementu ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwo Przedszkolowo.

Zorganizowanie obchodów Święta Drzewa.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Akcja choinka- zorganizowanie wycieczki na plantację drzewek iglastych.

Założenie w kącie ogrodu mini rezerwatu:

-prowadzenie okresowej hodowli ślimaka winniczka, dżdżownicy ( okres 1 tyg. ).

Opracowanie ekologicznego dekalogu przedszkolaka z udziałem dzieci

Zorganizowanie świątecznego drzewka dla ptaków w ogrodzie  przedszkolnym.

Realizacja programu o kleszczach.

Zorganizowanie dnia dokarmiania leśnej zwierzyny.

Przygotowanie inscenizacji „ Jestem przyjacielem przyrody” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Oczyszczanie budek lęgowych                           dla ptaków znajdujących się na terenie ogrodu przedszkolnego.

Wykorzystanie  tablic edukacyjnych  „Ptaki naszego  regionu”- do zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

Zawarcie umowy z dziećmi i rodzicami               o przynoszeniu do przedszkola zabawek tylko w torbach papierowych                          lub  materiałowych wielokrotnego użytku, w wyznaczonych dniach tygodnia.

Zorganizowanie „ Zielonego dnia”

w przedszkolu  ( jeden dzień                             w miesiącu).

Światowy Dzień Wody – znaczenie wody dla życia na ziemi, poznanie obiegu wody w przyrodzie.

Zorganizowanie wycieczki                                 do Oczyszczalni Ścieków w Węgrowie.

Realizacja programu REBA:

-prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki  baterii .

IX 2017

Zgodnie z realizowaną tematyką

IX 2017

X 2017

III/ IV 2018

XI 2017

XII 2017

IV/ V 2018

IV 2018

XII 2017

III 2018

I/II 2018

IV 2018

III 2018

Zgodnie                      z realizowaną tematyką

IX 2017

IV 2018

IV 2018

Cały rok szkolny  2017/2018

L. Brzezik

Nauczycielki starszych grup

Nauczycielki starszych grup

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

Nauczycielki starszych grup

A. Sadowska

Z. Zygmunt

B. Bardadyn

Z. Zygmunt

A. Sadowska

B. Bardadyn

B. Bardadyn

W. Marchelewicz

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

nauczycielki starszych grup

B. Bardadyn

L. Brzezik

III. Praca z wychowankiem

Poznawanie uroków doliny rzeki Liwiec w trakcie wycieczek, a także na podstawie  folderów przedstawiających dolinę Liwca.

„Nie ma śmieci są surowce” -udział                   w ogólnopolskiej  akcji „ Sprzątanie Świata”.

Przybliżenie dzieciom wyglądu,  nazw  grzybów   naszych lasów.

Wzbogacenie przedszkolnego drzewostanu o nowe  nasadzenia.

Poznanie zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka  wynikających                                     z zanieczyszczania powietrza różnego rodzaju dymem.

Wykonanie świątecznego stroika - warsztaty dla dzieci

Obserwacja  ślimaka winniczka                           i dżdżownicy w mini rezerwacie.

Poznanie, rozumienie, przestrzeganie  ekologicznego dekalogu przedszkolaka.

Zgromadzenie przez dzieci  ptasich  smakołyków .

Poznanie zagrożeń i sposobów chronienia się przed kleszczami.

Przygotowanie karmy dla leśnej zwierzyny i asystowanie panu Leśniczemu podczas wyłożenia jej                      do paśników

Nauka inscenizacji Jestem przyjacielem przyrody” i prezentacja kolegom               z przedszkola w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Rozumienie potrzeby oczyszczania budek lęgowych dla ptaków. Asystowanie przy oczyszczaniu. Dostarczenie miękkiego materiału                     na wyściółkę budek lęgowych                             dla ptaków.

Poznanie wyglądu i nazw ptaków                     z najbliższego otoczenia.

Przestrzeganie przez dzieci  zawartej umowy dotyczącej przynoszenia zabawek  w odpowiednich torbach,                 w wyznaczonym dniu tygodnia.

Uświadomienie dzieciom konieczności  dbania o środowisko. Zieleń jako symbol przyrody

Uświadomienie dzieciom znaczenia wody  dla życia i poznanie jej obiegu                 w przyrodzie.

Poznanie źródeł zanieczyszczenia wody.

Poznanie sposobów ochrony                           i oszczędzania wody.

Włączenie do akcji dzieci i rodziców                  do realizacji programu REBA.

IX 2017

IX 2017

IX, X 207

X 2017,

IV 2018

XI 2017

XII 2017

IV, V 2018

IV 2018

XII 2018

III, IV 2018

I, II 2018

IV 2018

III 2018

Zgodnie z realizowaną tematyką

IX 2017

IV 2018

V 2018

IV 2018

B. Bardadyn

A. Sadowska

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

A. Sadowska

A. Sadowska

Z. Zygmunt

B. Bardadyn

Nauczycielki starszych grup

A. Sadowska

B. Bardadyn

B. Bardadyn

W. Marchelewicz

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

Nauczycielki starszych grup

B. Bardadyn

Czynności dodatkowe :

Opieka nad biblioteką dla dzieci –  Lidia Brzezik

Pisanie protokołów – Aldona Sadowska

Pisanie Programu Rozwoju Przedszkola- Lidia Brzezik

Prowadzenie kroniki – Wiesława Marchelewicz

Prowadzenie kącika ekologa- Barbara Bardadyn

Kącik dla rodziców – Zofia Zygmunt

Program RABBE – Lidia Brzezik

Obsługa fotograficzna – Aldona Sadowska

Ewaluacja – Wiesława Marchelewicz, Zofia Zygmunt

Prowadzenie strony internetowej przedszkola- Barbara Bardadyn, Wiesława Marchelewicz

Uroczystości przedszkolne :

Festyn „ Święto pieczonego ziemniaka”- Barbara Bardadyn, Wiesława Marchelewicz

Pasowanie na przedszkolaka – Jolanta Skolimowska, Lidia Brzezik

Mikołajki – Zofia Zygmunt

Wieczór kolęd –  Lidia Brzezik, Aldona Sadowska, Wiesława  Marchelewicz

Dzień babci i dziadka – Lidia Brzezik, Barbara Bardadyn,  Zofia Zygmunt

Powitanie wiosny – Aldona Sadowska

Bal karnawałowy – Lidia Brzezik, Zofia Zygmunt

Festyn rodzinny- Aldona  Sadowska, Lidia Brzezik

Artystyczna Przedszkoliada  „W Krainie Mistrza Twardowskiego” –  Aldona Sadowska, Barbara Bardadyn

Zakończenie roku szkolnego – Aldona Sadowska,  Barbara Bardadyn

Informacje o Grupach

Patronką przedszkola jest Maria Konopnicka. Dyrektorem przedszkola jest mgr Jolanta Skolimowska. Organem prowadzącym jest miasto Węgrów, 07-100 Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16.

W przedszkolu są 3 grupy.

Grupa I "Jagódki" (dzieci 3 i 4 letnie)

Nauczycielki pracujące w grupie dzieci 3 i 4 letnich:

 

 

mgr Aldona Sadowska

 

mgr Jolanta Skolimowska

 

mgr Olga Dawidowska

 

Pomoc nauczyciela: Magdalena Kosowska

 

Woźna oddziałowa: Irena Łosiewicz

 

 

Rada rodziców:

 

p. Anna Kowalczyk

 

p. Agnieszka Jurkowska

 

p. Karolina Kaniuk

 

 

Grupa II "Muchomorki" (dzieci 5 letnie)

 

 

Nauczycielki pracujące w grupie dzieci 5 letnich:

 

 

mgr Lidia Brzezik

 

mgr Barbara Bardadyn

 

Woźna oddziałowa: Anna Jurczak

 

 

Rada rodziców:

 

p. Aneta Przyborek

 

p. Monika Brzezik

 

p.Kamila Orłowska

 

 

Grupa III "Leśne skrzaty" (dzieci 6 letnie)

 

 

Nauczycielki pracujące w grupie dzieci 6 letnich:

 

 

mgr Wiesława Marchelewicz

 

mgr Olga Dawidowska

 

Woźna oddziałowa: Małgorzata Kopeć

 

 

Rada rodziców:

 

p. Anna Matusik-Burzyńska

 

p. Dorota Wasążnik

 

p. Anna Bartnik-Kostrzewska

 

 

W przedszkolu pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej wpomagający rozwój aktywności dzieci "Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej. Wydawnictwo MAC EDUKACJA 2017 zgodny z nową podstawą programową.

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w następujące dni:

 • wtorek 8:40 - 8:55 w grupie "Jagódki" (dzieci 3 i 4 letnie)
 • środa i czwartek 12:45 - 13:15 w grupie "Muchomorki" (dzieci 5 letnie)
 • środa i czwartek 13:15 - 13:45 w grupie "Leśne skrzaty" ( dzieci 6 letnie)

Osoba prowadząca - pani Katarzyna Żochowska

 

Religia:

 • wtorek 13:00-13:30 grupa "Jagódki"
 • 13:30-14:00 grupa "Muchomorki"
 • środa 13:00-13:30 grupa "Jagódki"
 • 13:30-14:00 grupa "Muchomorki"

Osoba prowadząca - pani Agnieszka Szczepańska

 

Zajęcia taneczno - rytmiczne:

 • piątek 9:30-9:45 grupa "Leśne skrzaty"
 • 9:45-10:15 grupa "Jagódki"
 • 10:15-10:45 grupa "Muchomorki"

Osoba prowadząca - pan Mieczysław Osiadacz

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:30.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 3

IM. MARII KONOPNICKIEJ W WĘGROWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, ulica Henryka Wieniawskiego 1, 07-100 Węgrów. Jest używana w pełnym brzmieniu.

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej

07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1

Tel. (25) 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

3. Na tablicy umieszczonej nad drzwiami wejściowymi budynku jest używana nazwa :

Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej

w Węgrowie

4. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt położony w Węgrowie przy ulicy Henryka Wieniawskiego 1

5. Przedszkole Nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie jest przedszkolem ogólnodostępnym.

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Węgrów- ulica Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§  2

1.Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4.Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5.Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) zatrudnienie w każdym oddziale dwóch nauczycieli i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

2) zatrudnianie w grupie 3,4-latków pomocy nauczyciela,

3) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

4) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,

5) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych w terenie otwartym oraz podczas spacerów i wycieczek:

a) osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków w czasie zajęć organizowanych w terenie otwartym oraz podczas spacerów i wycieczek są:

kierownik wycieczki, nauczyciele, woźne oddziałowe, pomoce nauczycieli

b)miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola.

c) w trakcie przygotowań do zajęć organizowanych w terenie otwartym oraz podczas spacerów i wycieczek nauczyciel powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zajęć, wyjazdu, i warunkami ich przestrzegania.

d) zabronione jest prowadzenie wycieczek, spacerów , zajęć w terenie otwartym z dziećmi podczas burzy,śnieżycy i gołoledzi.

e) długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

f) w razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

g) przy ustalaniu ile osób dorosłych wyjdzie z dziećmi poza teren przedszkola należy wziąć pod uwagę wiek dzieci, liczebność grupy, warunki, w jakich będą odbywać się zajęcia. Na jednego opiekuna powinno przypadać 14 dzieci . Im dzieci młodsze tym więcej powinno być opiekunów. Jeżeli w dniu zaplanowanego wyjścia nie można spełnić tego warunku, lepiej zrezygnować ze spaceru lub wycieczki.

 h) za bezpieczeństwo dzieci poza przedszkolem odpowiedzialny jest wychowawca, któremu dyrektor przedszkola powierzył opiece dany oddział, i który w tym czasie pracuje z oddziałem. Wyznaczone osoby wspomagające wychowawcę w sprawowaniu opieki powinny ją sprawować od momentu wyjścia do powrotu do przedszkola. Trasa i czas pobytu poza przedszkolem powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci,

i) jeżeli stan zdrowia jakiegoś dziecka budzi wątpliwości lepiej zapewnić mu opiekę w przedszkolu i powiadomić rodziców niż ryzykować, że po wyjściu z przedszkola poczuje się gorzej. W trakcie pobytu poza terenem przedszkola należy obserwować zachowanie dzieci i reagować na informacje o złym samopoczuciu. W razie zgłaszania przez dziecko jakiejkolwiek dolegliwości, należy wrócić do przedszkola. Nie należy kontynuować spaceru, wycieczki, gdy dzieci sygnalizują zmęczenie;

j) przed wyjściem poza teren przedszkola omawia się z dziećmi cel, trasę, zagrożenia sposoby ich uniknięcia, zasady bezpieczeństwa. Można to zrobić dzień wcześniej zapowiadając wyjście, a bezpośrednio przed wyjściem o tych zasadach przypomnieć. Trzeba pamiętać, aby informację przekazać prostym, zrozumiałym dla dzieci językiem, podając przykłady niewłaściwych zachowań;

k) kolumna pieszych uczestników wycieczki w wieku do lat 10 jest obowiązana korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Kolumna korzystająca z pobocza lub jezdni jest obowiązana iść lewą stroną drogi ((art. 2 pkt 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

l) dzieci powinny iść zwartą grupą w ustalonym szyku po chodniku lub wyznaczonym pasie dla pieszych. Najsłabsze dzieci powinny iść przodem nadając tempo marszu. Grupa powinna przekraczać jezdnię  w wyznaczonych miejscach.

9.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10.Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie,

12. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę, np. zakatarzonego, przeziębionego, kaszlącego nauczyciel może nie przyjąć do przedszkola. Dzieci chore nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

13. Rodzice opiekunowie mają prawo do upoważnienia pełnoletnich osób trzecich   do odbioru dziecka z przedszkola. Pisemne oświadczenia składają z początkiem każdego roku szkolnego oraz uaktualnianiają je w razie potrzeby.

14.Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka, jeśli jej nie zna.

15.Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

16. W Przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach

pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

17. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

 18. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dzieckaw zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

20. Współpraca zespołu z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz wpozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych iniezbędnego sprzętu.

18. Współpraca nauczycieli z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz wpozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych iniezbędnego sprzętu.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikającychze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych    i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej zuwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) współpracowanie z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi (art. 68 ust. 1 pkt 11),

18) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Miejskiej Węgrowa w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.

5. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

7. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradcy metodyczni oraz inne osoby.

8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków. Co następuje w przypadku:

- braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

- stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętegow przedszkolu trybu postępowania,

- nie uiszczania opłat za przedszkole.

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć,ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

11. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

12. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Rady Miejskiej Węgrowa o odwołanie z funkcji Dyrektora.

13. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

15.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

17. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowankówlub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

18. Rada Rodziców Przedszkola Nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola.

19. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

20. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

21. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkółi placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

22. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

23. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

24. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

25. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

26. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

27. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

1.Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

4.W przedszkolu może funkcjonować oddział integracyjny.

5. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 przy 3 lub 5 dzieciach niepełnosprawnych.

§ 5

1.Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie jest przedszkolem ogólnodostępnym , w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:

a)oddział dla dzieci 3-,4-letnich,

b) oddział dla dzieci 4-,5-letnich,

c) oddział dla dzieci 5, 6-letnich;

§ 6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.

4. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich),

2) 30 min. (dla pozostałych dzieci),

3) zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu w oddziale dzieci 5-, 6- letnich, 4,5- letnich i raz w tygodniu w grupie dzieci 3,4-letnich.

6. Na wniosek rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe. Są to:

1) zajęcia taneczno-rytmiczne

2) religia

3) zajęcia wczesnego wspomagania  rozwoju,

6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,

7.Organizacja oraz prowadzenie w/w zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

7. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci szczegółowo regulują odrębne przepisy.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

1.Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2)  realizowane zajęcia

3) pory posiłków:

śniadanie: 900

obiad: 1200

podwieczorek: 1430

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony.

§ 9

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin. Przedszkole jest czynne w godzinach od 630 do 1630, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miejską Węgrowa wraz ze sposobem jej wykonania.

3. Zasady odpłatności za wyżywienie przedstawiają się następująco:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i jest ustalana przez organ prowadzący,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następujących posiłków:

 śniadanie, obiad, podwieczorek.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 każdego miesiąca, w przeciwnym razie są naliczane odsetki ustawowe.

4. Przedszkole prowadzi nieodpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.

 5. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy regulaminu pracy przedszkola oraz ustawa Kodeks Pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwydo spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określa regulamin wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych.

4. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników niepedagogicznych:

1) główny księgowy,

2) pomoc nauczyciela,

3) woźna oddziałowa,

4)intendentka,

5) kucharka,

6) pomoc kuchenna,

7) pracownik do robót lekkich.

5. Zadaniami pracowników niepedagogicznych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

6. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

7. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 11

1. W sytuacji gdy liczba oddziałów w przedszkolu wzrośnie do 6 lub oddziały zostaną ulokowane  w różnych budynkach oddalonych od siebie, bądź zostanie wydłużony czas pracy dwóch oddziałów do 10 godzin zostanie utworzone stanowisko wicedyrektora.

§ 12

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1)sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiemo zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 13

1.Gdy w przedszkolu zajdzie potrzeba utworzenia oddziału integracyjnego Dyrektor zatrudnia dodatkowo nauczyciela posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 14

1.Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju    i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

9. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

10. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na dany miesiąc

2) dokumentację obserwacji pedagogicznej

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych w danym roku szkolnym.

11. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

12. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

13. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgrowie.

14. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

2) w miesiącu listopadzie rodzice dzieci 6 –letnich zapoznawani są z wynikami diagnozy wstępnej

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka

15. Ponadto nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1)współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3)organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

16. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

15) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

16) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

17) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,

18) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

19) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

20) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

21)realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikającychz bieżącej działalności placówki.

§ 14

1.Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku o od 3 do 6 lat,

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszcza do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w miesiącu marcu.

6. Naboru dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład, której wchodzą:

1)Przedstawiciel Rady Rodziców

2)Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

7. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

8. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

9. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można

pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce .

10. Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.

11. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie są rozpatrywane.

12. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.

13. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisaniaumowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rokszkolny, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki.

14. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczbyplacówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

15. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Węgrów.

16. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

17. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący.

18. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w mieście są przyjęci do przedszkola

pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na

postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie miasta.

19. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi

miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

20. Publikacja wyników naboru odbywa się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia, poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.

21. Procedura odwoławcza:

1) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,

2) uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie,

3)rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieśćdo Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązujeforma pisemna,

4) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

22. Do obowiązkówdyrektora przedszkola, w kwestii rekrutacji dzieci do przedszkola należy:

1) powołanie komisji rekrutacyjnej;

2) wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

3) podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkola, trybu postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu rekrutacji;

4) rozpatrywanie odwołań rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji rekrutacyjnej;

5) poinformowanie w formie pisemnej Burmistrza miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;

6) Informowanie Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie

8) Do przedszkola, w pierwszej kolejności, przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Węgrowa.

9) Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Węgrowa mogą być przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

23. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego , lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, nadrugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący:

1) oboje rodzice kandydata pracują – 10 pkt.

2) jedno z rodziców pracuje -5 pkt,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 2 pkt,

4) deklarowany pobyt kandydata w przedszkolu przekracza liczbę godzin ponad podstawę programową, tj. powyżej 5 godzin – 2- pkt za 1 godzinę.

24. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS w Węgrowie, PPP w Węgrowie.),

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług przez przedszkole..

25. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

26. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Miasta Węgrowa.

§ 15

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 3 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) plac zabaw,

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację w archiwum.

2.Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczenia jest w Dyrektor.

4.Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

5. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest Dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 16

1. Rodzice mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 17

3. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

4. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

5. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

6. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 23 maja.

§ 19

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Nr 3im. M. Konopnickiej w Węgrowie z dnia 1. 09. 2012 r

5. Statut Przedszkola Nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życiez dniem 29 listopada 2017 roku.

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Statut Przedszkola Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie:

 1. Przewodniczący: Wasążnik Dorota
 2. Zastępca przewodniczącego: Kowalczyk Anna
 3. Sekretarz: Dawidziuk-Michalak Anna
 4. Członek: Matusik-Burzyńska Anna
 5. Członek: Przyborek  Aneta

JADŁOSPIS DEKADOWY

05.02.2018. – 16.02.2018r.

 

Poniedziałek 05.02.2018r. Ś- Kawa zbożowa z mlekiem, grahamka z masłem, szynka pieczona,

                                                          rzodkiewka.

                                                O- Zupa kapuśniak, pierogi z serem i śmietaną, kompot, winogrono.

                                                P- Herbata z miodem i cytryną, pieczywo mieszane z masłem, parówka

                                                  z szynki, jabłko.

                                                        

Wtorek 06.02.2018r.         Ś- Płatki jęczmienne z mlekiem, bułka żytnia z masłem, wędlina drobiowa,

                                                          papryka.

                                             O- Zupa ogórkowa, makaron razowy, klopsy w sosie własnym, surówka

                                                  z selera, kompot.                           

                                             P- Jogurt,  wafle ryżowe, mandarynka.    

 

Środa 07.02.2018r.         Ś- Kakao z mlekiem, chleb sitkowy z masłem, polędwica, biała rzodkiew.

                                            O- Zupa krupnik, naleśniki z serem, kompot, gruszka.

                                            P- Herbata owocowa, bułka z masłem, schab pieczony, sałata.      

 

Czwartek 08.02.2018r.      Ś- Płatki owsiane z mlekiem, grahamka z masłem, kiełbasa żywiecka,

                                                        ogórek kwaszony.

                                             O- Zupa kalafiorowa, ryż, kotlet z piersi kurczaka, surówka z kapusty pekińskiej, kompot.                                                     

                                            P- Mleko, pączek, mandarynka.

                                                 

Piątek 09.02. 2018r         Ś- Kawa Inka z mlekiem, chleb sitkowy z masłem, ser żółty, marchewka.

                                            O- Zupa pomidorowa z makaronem,  ziemniaki, kotlet rybny, surówka z kapusty  

                                                 kwaszonej, kompot.     

                                           P- Kasza manna z musem owocowym.

                                                                

Poniedziałek 12.02.2018r. Ś- Bawarka, grahamka z masłem, szynka pieczona, papryka.

                                                O-  Zupa grochowa, parowce z serem i śmietaną, kompot, banan.

                                               P- Herbata z miodem i cytryną, chleb mieszany z masłem, pasztet domowy,

                                                 ogórek kwaszony.  

                                                       

Wtorek 13.02.2018r.       Ś- Zacierki z mlekiem, bułka żytnia  z masłem, polędwica, sałata.              

                                            O- Zupa burakowa, kasza jęczmienna, schab w sosie własnym, fasolka 

                                                szparagowa, kompot, jabłko.

                                            P- Serek waniliowy, chrupki kukurydziane, kiwi.                                            

                                                                                                

Środa 14.02.2018r.        Ś- Kawa zbożowa z mlekiem, chleb sitkowy  z masłem, twarożek z rzodkiewką.

                                           O- Zupa zapalanka, ryż z serem, śmietaną i jabłkami, kompot, mandarynka.                                                         

                                           P- Herbata owocowa chałka z masłem, dżem, jabłko.

                                              

Czwartek15.02.2018r.  Ś- Płatki kukurydziane z mlekiem, bułka żytnia z masłem, szynka, pomidor.

                                          O- Zupa koperkowa, łazanki z mięsem i kapustą, kompot, banan.                                               

                                          P- Kakao z mlekiem, drożdżówka z serem, gruszka.

                                                            

Piątek 16.02.2018r.      Ś- Kawa Inka z mlekiem, grahamka z masłem, pasta z jajka, szczypior.

                                         O- Zupa brokułowa, ziemniaki, ryba smażona, surówka z ogórka kwaszonego,

                                                 kompot.

                                         P- Herbata owocowa, chleb sitkowy z masłem, twarożek z miodem, pomarańcza.

Opłaty

Opłaty za przedszkole przyjmowane są na holu przedszkola we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-16:30. Opłaty można również dokonywać drogą elektroniczną na nr konta:

18 1020 4476 0000 8202 0114 0888

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi - 7,00 zł

opłata za każdą godzinę ponad podstawę programową - 1,00 zł

 

_____________________________________________

Opłaty należy wnosić do 15-go dnia, każdego miesiąca. Za nieterminowe wpłaty są pobierane odsetki ustawowe.

Do Góry