NOWE WYDARZENIA W GRUPIE MUCHOMORKI - !!!SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej na miesiąc listopad

Plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej dla grupy
dzieci 5-6-letnich na miesiąc listopad

Tematyka:
1. Moja rodzina
2. Mój dom
3. Moje prawa i obowiązki
4. Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo
Treści programowe:

Ad.1.Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców,
określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych
członków rodziny.
Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro,
przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga,
tolerancja itp.
Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
Ad.2. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w
ułatwianiu pracy ludziom.
Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi
odpowiednikami.
Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które
otaczają człowieka, jest jego dziełem.
Zapoznanie z rozwojem techniki na przykładzie porównania
funkcjonowania jakiejś dziedziny życia człowieka dawnej i obecnie,
np. pokonywania odległości, przekazywania informacji, budowania
domów; próba przyswojenia wyrażenia postęp cywilizacyjny.
Ad.3. Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach.
Akceptowanie równości praw wszystkich.
Ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych
postaci literackich.
Ad.4.Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny.
Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
Spożywanie różnorodnych pokarmów.
Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego
zachowania.

Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia


-Wprowadzenie liter małych i dużych, pisanych i drukowanych: I,i; T,t ;
D,d ; K,k
-Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną
sylabę na początku, na końcu lub w środku.
-Układanie rymów do podanych słów.
-Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
-Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników
zdań).
-Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter małych i wielkich liter
- Układanie wyrazów z poznanych liter
-Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
-Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem,
długopisem itp.).
-Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
-Odróżnianie druku od pisma.
-Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
-Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
-Posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie
do programowania).
-Przedstawienie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie
lub za pomocą klocków, kasztanów.
-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło,
kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich cech podstawowych.
-wprowadzenie cyfry 4, 5,0,6
-Przeliczanie różnego rodzaju obiektów, utrwalenie poznanych cyfr

Data dodania: 2020-11-08 09:24:22
Data edycji: 2020-11-08 09:37:01
Ilość wyświetleń: 141

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje