Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1.Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i domu.

2.Osoby przyprowadzające osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.

3.Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

5.Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do upoważnienia pełnoletnich osób trzecich do odbioru dziecka z przedszkola. Pisemne oświadczenia składają z początkiem każdego roku szkolnego osoby oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

6.Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka, jeśli jej nie zna

7.Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

Data dodania: 2020-06-09 16:31:42
Ilość wyświetleń: 85

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button