***WYCIECZKA DO TURVITY, WYWIAD Z WŁAŚCICIELEM MLECZARNI, PANEM WALDEMAREM ŻEBROWSKIM - *** ZAPRASZAMY DO AKTUALNOŚCI
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wizja i Misja Przedszkola

Wizja przedszkola

Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Zamierzamy osiągnąć to przez:

 • stosowanie aktywnych metod nauczania
 • opracowywanie i wdrażanie programów autorskich
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • respektowanie zasad bezpieczeństwa
 • systematyczne doposażenie i unowocześnianie bazy lokalowej
 • promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole przyjazne dziecku. Opieka, wychowanie i nauczanie to integralna całość, której podmiotem jest dziecko. Ważną rolę w tych procesach odgrywają rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna, w której dziecko wzrasta. Misja naszego przedszkola przejawia się w:

 • wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka
 • nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy przez dziecko
 • wspomaganiu rodziny w procesie wychowania
 • zaangażowaniu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w działalność placówki
 • wyrabianiu u dzieci poczucia wlanej wartości
 • doskonaleniu i poszukiwaniu nowych metod pracy przez nauczycieli
Data dodania: 2020-06-08 21:30:53
Data edycji: 2021-03-30 11:35:16
Ilość wyświetleń: 1121

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej