!!!ZAPRASZAMY DO GRUPY MUCHOMORKI!!! - NOWE WYDARZENIA

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zgoda rodzica lub opiekuna

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka......................

...............................................................w organizowanej przez przedszkole wycieczce do............................................................................ która odbędzie się w dniach...................................................

Jednocześnie oświadczam , że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w  wycieczce.

Jednocześnie akceptuje obowiązujące w przedszkolu zasady finansowania wycieczek.

...................................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Data dodania: 2020-06-09 16:31:09
Ilość wyświetleń: 250

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje