Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Harmonogram wycieczki
  2. Karta wycieczki
  3. Zgoda rodzica lub opiekuna.
  4. Lista uczestników wycieczki

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.1.10.2005 r, a traci moc dotychczas obowiązujący.

Data dodania: 2020-06-09 16:30:12
Data edycji: 2020-06-09 16:30:45
Ilość wyświetleń: 375

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje