Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin korzystania z biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać pod opieką rodziców dzieci uczęszczające  do Przedszkola Nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie.

2. Zapisu dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Podstawę do wypożyczenia książek stanowi karta czytelnika.

4.  Książki na nazwisko i imię dziecka wypożycza rodzic.

5. Fakt wypożyczenia książki uwidacznia się na karcie czytelnika/dziecka i karcie książki .

6. Rodzic dziecka/czytelnika powinien strzec wypożyczoną książkę  przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem.

7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiadają rodzice dziecka/czytelnika.

8. Przed zakończeniem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

9. Każda osoba lekceważąca regulamin może być tymczasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiona prawa do korzystania z księgozbioru przedszkolnego.

Data dodania: 2020-06-09 16:34:47
Ilość wyświetleń: 570

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje