***ZACHĘCAMY DO ZAGLĄDANIA W WYDARZENIA NASZYCH GRUP*** NOWE WYDARZENIA, ZDJĘCIA I INFORMACJE. BĄDZCIE NA BIERZĄCO :)
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania placu zabaw

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

1.Plac  zabaw jest przeznaczony doprowadzenia zajęć rekreacyjnych dla wychowanków przedszkola.

2.Za bezpieczeństwo wychowanków na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy(nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa)

3.Obowiązkiem nauczyciela jest:

a) sprawdzenie stanu technicznego i wyłączenie z użytku   uszkodzonego sprzętu i urządzeń;

b)zgłoszenie zauważonych usterek dyrektorowi lub pracownikowi technicznemu przedszkola;

c)przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń (wskazanie piktogramów,  zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z drabinek, zjeżdżalni, huśtawek itp

4.Rozpoczęcie zabaw na placu może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się nauczyciela, że sprzęt i urządzenia nie stwarzają niebezpieczeństwa dla dzieci

5.Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystac zgodnie z ich przeznaczeniem

6.W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte.

7. Na podwórze przedszkolne zabrania się: wprowadzania psów, jazdy na rowerze, rolkach itp.

8. W trakcie zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanemu pomocy przed medycznej  powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców/opiekunów.

9.Rodzice/ opiekunowie przebywający na placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.

10.Po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw.

11.Za rzeczy pozostawione na podwórzu przedszkolnym przedszkole nie ponosi odpowiedzialności

Data dodania: 2020-06-09 16:33:16
Data edycji: 2020-10-16 09:23:00
Ilość wyświetleń: 537

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej