***ZACHĘCAMY DO ZAGLĄDANIA W WYDARZENIA NASZYCH GRUP*** NOWE WYDARZENIA, ZDJĘCIA I INFORMACJE. BĄDZCIE NA BIERZĄCO :)
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin korzystania z sali zabaw

Regulamin korzystania z sali zabaw

1.Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych

2.Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez ramowy rozkład zajęć.

3.Dzieci w sali mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

4.Wszystkie dzieci oraz personel obowiązuje odpowiednie obuwie.

5.Dzieci w trakcie zabaw i zajęć są zobowiązane do przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie : ładu, porządku i dyscypliny

6.Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.

7. Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne i zabawki mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.Po zakończeniu zajęć i zabaw pomoce dydaktyczne i zabawki należy zostawić w oznaczonych miejscach

9. Obowiązkiem nauczyciela jest:

a) sprawdzenie stanu zabawek i pomocy i wyłączenie z użytku uszkodzonego sprzętu i urządzeń;

b)zgłoszenie zauważonych usterek dyrektorowi lub pracownikowi technicznemu przedszkola;

c)przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu, zabawek i innych urządzeń

d)wywietrzenie sali przed rozpoczęciem zajęć;

e)czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć i zabaw

f)sprawdzenie przez nauczyciela okien (okna otwarte mogą być tylko uchylnie).

10.Ostatnia osoba wychodząca z Sali jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku oraz do zamknięcia okien.

Data dodania: 2020-06-09 16:34:12
Ilość wyświetleń: 524

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej