***ZACHĘCAMY DO ZAGLĄDANIA W WYDARZENIA NASZYCH GRUP*** NOWE WYDARZENIA, ZDJĘCIA I INFORMACJE. BĄDZCIE NA BIERZĄCO :)
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZADANIA PLANU PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEGO NA MIESIĄC XI

ZADANIA PLANU PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEGO NA MIESIĄC XI.
ODDZ. I. ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Temat kompleksowy: Nasza ojczyzna


Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
⦁ rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
⦁ budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
⦁ uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
⦁ stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
⦁ kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
⦁ uwrażliwianie na piękno wsi ;
⦁ rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
⦁ kształtowanie pojęcia numer domu;
⦁ uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
⦁ przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
⦁ kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
⦁ uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
⦁ poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
⦁ rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
⦁ kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
⦁ zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
⦁ kształtowanie postaw patriotycznych;
⦁ budzenie dumy z przynależności narodowej.

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta przygotowują się do zimy

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
⦁ poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
⦁ nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
⦁ czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
⦁ zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
⦁ stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
⦁ czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
⦁ nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
⦁ wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
⦁ nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
⦁ poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
⦁ uwrażliwianie na muzykę;
⦁ konstruowanie sylwet ptaków z klocków;
⦁ odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych.


Temat kompleksowy: Święto Pluszowego Misia


  Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
⦁ rozwijanie pamięci dziecka ;
⦁ zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów; usprawnianie aparatu mowy;
⦁ prawidłowe rozróżnianie kolorów podstawowych i posługiwanie się ich nazwami;
⦁ ćwiczenie sprawności manualnej, usprawnianie drobnych ruchów ręki podczas prac plastycznych;
⦁ utrzymywanie porządku w sali po zabawie
⦁ kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
⦁ zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
⦁ wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
⦁ wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
⦁ budowanie radosnej atmosfery;
⦁ zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
⦁ stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

 

Data dodania: 2020-11-05 10:41:25
Data edycji: 2020-11-05 15:59:11
Ilość wyświetleń: 408

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej