Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady Ogólne

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole nr 3
  im. M. Konopnickiej w Węgrowie przy współpracy z  Radą Rodziców.
 2. Przedszkole w swej działalności jest jednostka inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne
 1. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 1. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:
 • wiek uczestników
 • zainteresowania i potrzeby przedszkolaków
 • sprawność fizyczna ,stan zdrowia
 • stopień przygotowania do pokonywania trudności
 • ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne
 1. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
 • spacery
 • krótkie wycieczki
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne

6.   Harmonogram wycieczek na dany rok szkolny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy wycieczek to:
 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej

zależności od charakteru wycieczki lub spaceru

 • opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
  -pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce;
  -ze środków przekazanych przez radę rodziców;
  -ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
 1. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
 2. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole ,liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka ,podpisana przez każdego opiekuna wycieczki.
 3. Udział dzieci w  wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
 4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Organizując spacery i wycieczki:
 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru ,bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo ,współdziałanie i przyjemny nastrój
 • dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo ,a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody
 • zapewniamy właściwą organizację ,tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
 1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  kartę wycieczki
  listę uczestników
  pisemne zgody rodziców
  dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
  rozliczenie finansowe.

14.  Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem) dyrektor .

Data dodania: 2020-06-09 16:27:02
Ilość wyświetleń: 639

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej