Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulaminy

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub Zach
Prosimy o zapoznanie się z Załącznikiem 1 do Zarządzenia nr 4/2020      &nbs
Czytaj więcej
Regulamin korzystania z biblioteki
REGULAMIN BIBLIOTEKI 1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać pod opieką rodzicó
Czytaj więcej
Regulamin korzystania z sali zabaw
Regulamin korzystania z sali zabaw 1.Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć
Czytaj więcej
Regulamin korzystania z placu zabaw
Regulamin korzystania placu zabaw Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w spra
Czytaj więcej
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 1.Rodzice (opiekunowie prawni) przyprow
Czytaj więcej
Zgoda rodzica lub opiekuna
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka.
Czytaj więcej
Postanowienia końcowe
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.  Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na pods
Czytaj więcej
Zasady Bezpieczeństwa podczas wycieczek i spracerów
REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW  PRZEDSZKOLA NR 3 im. M. KONOPNICKIEJ W WĘGROWIE  
Czytaj więcej
Zadania Dzieci - Uczestników Wycieczki
ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wyciecz
Czytaj więcej
Zadania Opiekuna Wycieczki
ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi. Współd
Czytaj więcej
Zadania Kierownika Wycieczki
ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłączni
Czytaj więcej
Zadania Dyrektora Przedszkola
ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
Czytaj więcej
Zasady Ogólne
ZASADY OGÓLNE Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole nr 3im. M. Konopn
Czytaj więcej
Data dodania: 2020-06-09 16:26:39
Data edycji: 2020-06-09 16:32:34
Ilość wyświetleń: 294

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej